Ülkemizin kültürel mirasını koruma ve geliştirme misyonu üstlenen kurumların başında gelen Vakıflar Genel Müdürlüğü, önemli bir adım daha atıyor. Türkiye’nin tarih ve kültür zenginliklerini gelecek nesillere taşıyan bu köklü kurum, 186 yeni sözleşmeli personel alımı ile gücüne güç katıyor. Bu kapsamlı istihdam fırsatı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün vizyoner yapısını yansıtarak, yetenekli bireyleri kucaklamaya devam ediyor. Detaylı bilgiler ve başvuru süreci için yazımızı takip edin, çünkü Türkiye’nin kültürel zenginliklerine katkıda bulunacak bu önemli adımın ayrıntıları sizleri bekliyor.

I. GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.
2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
4- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda
belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
5- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.
(14.12.1988 ve sonrası doğumlu olanlar.)
6- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. Atanmaya hak kazanan
adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. (Koruma ve
Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına
İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık
kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;
a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu
bağımlılığı olmamak,
b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmamak,
c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek
işitme kaybı olmamak,
d) Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.)
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş
olmak.
9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
10- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.
11- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
hükmüne uygun olması.
12- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan
tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak,
sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

II. ÖZEL ŞARTLAR

A) SÖZLÜ SINAVLA ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR
SOSYAL ÇALIŞMACI
1- Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler lisans programlarının birinden mezun
olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
3- Dış mekânda çalışmaya ve seyahat etmeye engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu
bulunmamak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ:

1- Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması,
Güvenlik ve Koruma veya Güvenlik ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kartına
sahip olmak (Atamaya hak kazanan adaylar için belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi
imzalanması sırasında belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
3- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
4- 2022 yılı KPSS sınavından (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
5- Görevini devamlı yapmasına engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak.
6- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları
taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
7- Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun
santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak,
(Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az
olmaması gerekmektedir.)

B) KPSS PUAN SIRALAMASINA GÖRE MÜLAKATSIZ DOĞRUDAN ALIM
YAPILACAK POZİSYONLAR

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR-1):

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.
2- Destek Personeli (Şoför-1) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim
şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- 2022 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
4- Son başvuru tarihi itibarıyla en az 5 yıllık B sınıfı veya üzeri sürücü belgesine sahip olmak.
5- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Psikoteknik belgesine sahip olmak.
6- SRC2 sürücü belgesine sahip olmak.
7- İhtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda
vardiyalı sistemde çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR-2):

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.
2- Destek Personeli (Şoför-2) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim
şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- 2022 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
4- Son başvuru tarihi itibarıyla yeni tip ehliyetlerde en az 5 yıllık D veya DE sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak. (01.01.2016 tarihinden önce ehliyet sahibi olup da değiştirmeyenler için
E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.)
5- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Psikoteknik belgesine sahip olmak.
6- SRC2 sürücü belgesine sahip olmak.
7- İhtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda
vardiyalı sistemde çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ):

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.
2- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen
öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak.
4- 2022 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 55 puan almış olmak.
5- İhtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

III. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvurular e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 07/12/2023–
14/12/2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3- Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek
olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik
(öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet
üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru
aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise
başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak
giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF formatında e-Devlet
üzerinden yükleyeceklerdir.
5- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu
sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri
gerekmektedir.
6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de
görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını “Diğer Belgeleriniz” sekmesi
altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana PDF formatında yüklemeleri
gerekmektedir.
7- Şoför pozisyonuna başvuran adayların sürücü belgesini, SRC2 belgesini ve Psikoteknik
değerlendirme belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki
ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
8- Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır.
9- Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine
aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını
kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir,
sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
10- Genel Müdürlük gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma
hakkına sahiptir.

IV. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Sosyal Çalışmacı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için sözlü olarak yapılacak
olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, mevzuat (50 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
Konularında, sınav komisyonu tarafından sözlü sınava alınacaklardır. Adayların sözlü sınavda
aldıkları puan, giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için
komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibarıyla belirlenen KPSS puanı
yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve
yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

V. SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra Kurumumuz internet adresi www.vgm.gov.tr
üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
adresinden görüntülenebilecektir.

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile KPSS puanına göre yerleştirilmesi
gerçekleştirilen adaylar, yerleştirme sonuçlarını başvuruların değerlendirilmesi
tamamlandıktan sonra Kurumumuz internet adresinden (www.vgm.gov.tr) ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup, adaylara ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
2- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar (Sosyal Çalışmacı ile Koruma ve Güvenlik
Görevlisi pozisyonları) için süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları
sağlayanlardan her birim bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere
yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle, alım yapılacak her birim ve pozisyon için 4
(dört) katı aday mülakata çağırılacaktır.
3- Sözlü sınava çağırılacak adayların eşit puana sahip olmaları halinde; en son adayın aldığı
puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağırılır.
4- Sözlü sınavla alım yapılacak başarılı adaylar arasından başarı puan sırasına göre her birim
ve pozisyon için 2 (iki) katı yedek liste belirlenecektir.
5- Mülakatsız alım yapılan Destek Personeli (Temizlik Görevlisi ve Şoför) pozisyonları için
süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi,
tercih ettikleri birimde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate
alınarak her birim bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan
sıralaması esas alınmak suretiyle asıl ve asıl aday sayısının üç (3) katı kadar yedek olarak
belirlenecektir. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun
da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
6- Asıl adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Adaylar
tercihlerine göre tek bir pozisyon ve birim için asıl veya yedek olarak belirlenecek olup, diğer
birimler için hak talebinde bulunamayacaklardır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar
için herhangi bir hak teşkil etmemektedir. Yedek adaylardan yapılacak yerleştirme işlemleri de
Kurumumuz internet adresinden (www.vgm.gov.tr) duyurulacak olup, ayrıca ilgililere tebligat
yapılmayacaktır.
7- Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim
edileceği yer ve zaman, Kurumumuz internet adresinden duyurulacak olup ayrıca ilgililere
tebligat yapılmayacaktır. Kurumumuz internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda
belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar
hakkını kaybetmiş sayılır.
8- Başvuru sonuçlarına ilişkin itirazlar, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş)
iş günü içinde yazılı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığına
yapılacaktır. Başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı
ve yazılı olarak Kurumumuza ulaştırılmayan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı,
soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
9- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
10- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

V. İLETİŞİM


Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı
Tel : (0312) 415 54 61
(0312) 415 51 03
E-posta: personel@vgm.gov.tr kaynak:kamuilan.sbb.gov.tr

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz