TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 42 tren teşkil işçisi ve İzmir
Liman İşletme Müdürlüğüne 20 gemi yükleme işçisi olmak üzere 62 işçi alınacaktır.
42 tren teşkil işçisi işgücü talebimiz KPSS şartı aranarak, 20 gemi yükleme işçisi iş
gücü taleplerimiz ise KPSS şartı aranmaksızın 04.12.2022 tarihinde ülke düzeyinde çalışma
adresine göre İŞKUR’da 04.12.2023-08.12.2023 tarihleri arasında yayımlanacaktır.
Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler ve okul
bölümleri aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;
– İlan edilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olması,
– İlan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
2- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede
bulunan adayların; TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan
edilecek tarihler arasında aşağıda belirtilen evrakları TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan
Kaynakları Dairesi Başkanlığınca kontrol edilerek teslim alınacaktır.
İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve
başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
3- Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web
sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi
Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
4- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10
puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme
konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan
üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki
teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan
üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların
ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı belirlenip, başarı puanı en
yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday
belirlenecektir.
5- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi
açısından faydalı olacaktır.
6- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat
edebilecektir.
7- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok
tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek
adaylar başvuru yapabilecektir.
8-İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev
yapacaktır.
9-İşe başlayan Tren Teşkil İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde
başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.
10- Tren Teşkil İşçileri atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak olup, bu süre içerisinde
nakil talebinde bulunamayacaktır. 5 yılını dolduran tren teşkil işçilerinin nakil talepleri
işyerlerinin kadro mevcut durumuna göre değerlendirilecektir.
11- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz
çalıştırılabilecektir.
12- Tren Teşkil İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş
Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle
ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları
ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat
olarak geri alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;
1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2- Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden
TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı
bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,
3- Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı
belirtilmiş veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun
belgesi olacaktır.)
4- Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu
belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)
5- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah)
ve Diğer Adres Belgesini,
6- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil
ve Hizmet Dökümünü,
7- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş
Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.

SÖZLÜ SINAV SONUCUNDA TREN TEŞKİL İŞÇİSİ OLARAK İŞE
BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SAĞLIK ŞARTLARI
1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir
“Uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın” sağlık
kurulu raporu psikiyatri muayene bulgusuna yazılması veya Sağlık Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan “uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç
aldığına dair kararın” sağlık kurulu raporuna eklenmesi gerekmektedir.
2- Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına
Göre; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye
Yetkili TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi
birinden 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi,
psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
 Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
 Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,
 İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000
frekanslarının saf ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde
belirtilmiş olmalıdır.
Raporda “Demiryolu A Grubu emniyet kritik görevlerde çalışır.” kararının net
olarak yazılı olması gerekmektedir.
3- TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti yapılacak
adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından
değerlendirilecektir.
4- Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir.
Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday
çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması
yapılacaktır. Yetersiz görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye
gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa
yedek aday çağrılacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz