Sosyal Güvenlikte Kariyer Yapma Fırsatı! 75 Uzman Yardımcısı Alımı Başladı, Siz de Bu Heyecanlı Yolculuğa Katılmaya Hazır mısınız?

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Kurumumuz merkez teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere Sosyal Güvenlik
Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav yapılmak suretiyle Tablo 1’de
fakülte ve bölümlerin karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar toplam 75 (yetmiş beş)
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alınacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI:
▪ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
▪ Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak.
▪ ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında
(KPSS) ekli tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari
70 (yetmiş) puan almış olmak.
▪ En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin, Tablo 1’de belirtilen öğrenim dalından ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.(Yurtdışındaki üniversitelerin denk
bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının
değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz”
aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka
yüklemeleri gerekir.)
▪ Geçerliliği devam eden YDS’den (İngilizce) en az (D) düzeyinde puan almak veya buna
denk kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
▪ Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

III. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
▪ Başvurular 04 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59
itibariyle sona erecektir.
▪ Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu – Kariyer Kapısı
Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/)
adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyer
kapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate
alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
▪ Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra E-Devlet üzerinden “Başvurularınız”
ekranından başvurularını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularınız” ekranında
“Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.
▪ Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge
eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu
yenileyebilecektir.
▪ Belirtilen gün ve saate kadar elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular ile başvuru
için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı yüklenmiş başvurular dikkate
alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır.
▪ Adaylar Tablo 1’de belirtilen yalnızca bir alana başvuru yapabileceklerdir.
▪ Giriş sınavına, bir öğrenim dalında belirlenen kontenjan sayısı kadar başvuru olmaması
halinde eksik kalan sayı kadar diğer öğrenim dallarında kontenjan sayısı
arttırılabilecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
▪ Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Tablo 1’de yer alan her öğrenim grubu
için ayrı ayrı belirlenecektir.
▪ Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puan sırasına
göre yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4
(dört) katı aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile
eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
▪ Başvuruların incelenmesi neticesinde, iş bu ilanın II. ve III. Bölümünde belirtilen
başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru için gerekli belgeleri bulunan adaylar sınava
katılmaya hak kazanacaktır.
▪ Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce
sınavın yapılacağı yer, gün ve saatine ilişkin bilgileri www.sgk.gov.tr adresinden ve
kariyer kapısı işe alım platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/)
görüntüleyebilecek olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
▪ Adaylar sınava; üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan, süresi geçerli ve güncel
fotoğraflı bir kimlik belgesi (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus
Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile girebileceklerdir.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ
Sınav Tarihi: 10 Ocak 2024 ile 19 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Sınav Yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 06520 BalgatÇankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
▪ Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı olarak yapılacaktır.
▪ Adayın başarı puanı sözlü sınav puanıdır.
▪ Sözlü sınavda adaylar,
a) Mezun olunan bölümlere göre sınav duyurusunda alt başlıkları belirtilen sınav
konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 Puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)
e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 Puan)
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir.

kaynak:https://kamuilan.sbb.gov.tr/

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz