Şırnak Üniversitesi, kadrosunu güçlendirmek ve kaliteli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla yeni personel alımları için adım attı. Bu heyecan verici gelişme ile üniversite, nitelikli profesyonelleri bünyesine katmaya hazırlanıyor.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Şırnak Üniversitesinin Şırnak İl Merkez ve İlçe birimlerinde istihdam edilmek üzere 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer
alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

1- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak
olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
3. 2022 KPSS lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93,
Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanına sahip olmak.
4. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

2- BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM
BİLGİLERİ
1. Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi 06.12.2023
Son Başvuru Tarihi 20.12.2023
Sonuç Açıklama Tarihi 29.12.2023
Sonuçlara İtiraz Tarihi 29.12.2023-05.01.2024
Nihai Sonuçların Açıklama Tarihi 12.01.2024
Sonuçların İlan edileceği Adres www.sirnak.edu.tr
Üniversite zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma ve ilanın tamamını veya
bir kısmını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine
geçer.
2.2.Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
– Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri
eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen
teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik
belgeli başvurulardan veya postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu
değildir.
– Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MEHMET
EMİN ACAR YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
MERKEZ/ŞIRNAK” adresine evraklarını gönderecektir.
– Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (486) 216 40 08- 0 (486) 216 82 41 Dahili
(1078) telefon numaraları ve personel@sirnak.edu.tr adresinden yardım alabilecektir.

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin
başka bir Kuruma naklen tayini mümkün değildir.

 

4- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
4.1.Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
– Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,
– Özgeçmiş,
– 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
– 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
– Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir,
– Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna
başvuranlar için geçerlidir.)
– Diploma Eşdeğerlilik Belgesi (Yukarıda yer alan bölümlerden mezun olmayıp eşdeğer
bölümlerden mezun olan adaylar için geçerlidir.)

5- DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
– Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
– “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı
Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almamaları gerekmektedir.
– İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme
yapma hakkına sahiptir.
– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal
edilecektir.
– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma
hakkına sahiptir.
– Adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi dolmamış olması,
ilgili belge ve sertifikaların tanzim tarihleri veya düzenlenme tarihlerinin olması, üzerinde
yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihinden önce sahip
olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan (Düzenleme/tanzim
tarihi/eğitim tarihi) belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir.
– Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet tarihi
önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

6- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan
özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu sıralaması esas alınmak
suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
– İlan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir.
– Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya
adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları
tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
– Asil ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından
vazgeçmesi durumunda “Feragat Dilekçesi” doldurması gerekmektedir.
– KPSS’de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede
tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Kurumumuzca
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
– Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup
kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz