İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, büyüyen ailesine katkıda bulunmak isteyen nitelikli adayları arıyor! Yeni personel alımı ilanıyla kariyerinizi şekillendirmek için harika bir fırsat sunuyor. İşte başvuru şartları ve detaylar…

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı
Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların
“İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini” sağlaması
gerekmektedir.
İSTENİLEN BELGELER:
Müracaat edecekleri kadroyu belirtir;
– Dilekçe
– Nüfus cüzdanı örneği
– YÖK formatında özgeçmiş
– 2 adet fotoğraf
– Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için
Denklik Belgesi)
– Yabancı Dil Puan Belgesi veya Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve
yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe
sahip olduğunu kanıtlayan belge. (Eğitim Dili İngilizce Olan Program Başvuruları İçin)
– Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde
Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını CD veya Flash Bellek ile birlikte Rektörlük
Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili
Fakülte Dekanlıklarına CD veya Flash Bellek ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat
edeceklerdir.
– İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen
şartları taşıdığını beyan etmeleri gerekmektedir. ( https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/yasayonetmelikler/Pages/yonerge-yonetmelikler.aspx)
– İAÜ Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen şartlara ilişkin yapılacak olan
yapılacak olan beyan dilekçesine ilgili puanlamalar yapılarak eklenmelidir.
– Hazırlanan puanlama belgesi ıslak imzalı olarak başvuru dosyasına eklenmelidir.
– Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
– İlk Başvuru Tarihi: 22.11.2023
– Son Başvuru Tarihi: 08.12.2023
İlgililere duyurulur.

Detatlı Bilgi İçin Buraya

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. Maddesi uyarınca “Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri
uyarınca “Tam Zamanlı” “Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi” istihdamı yapılacaktır.
Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte /
Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.
1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Ünvanı ve adayın
iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca
denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 85 puan alması
gerekir.)
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı
belge)
12- -Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
İlgililere duyurulur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz