Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.
maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte 20.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir. Doçent kadrosuna Profesörler,
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
-Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan başvuru formu) (1 adet),
-Özgeçmiş (2 adet),
-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
-Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi (2 adet),
-Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin onaylı sureti (2 adet),
-Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge (2 adet),
-Profesör ve Doçent kadro başvuruları için doçentlik belgesinin onaylı sureti (2 adet),
-Yabancı dil sonuç belgesi (Eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı) (2 adet),
-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi (2 adet),
-Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu (2 adet)
(https://www.akdeniz.edu.tr/tr/duyuru/akdeniz_universitesi_akademik_yukseltme_ve_atama_kriterleri-5402 internet adresinden ulaşılabilir),
-Bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren fiziksel olarak hazırlanacak eser yayın dosyası (1 adet) (Yukarıda 2’şer nüshası istenilen belgelerin 1’er
nüshası bu dosya içerisinde bulunmalıdır),
-Adayların; lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, özgeçmiş, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme
Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış
olan Profesör kadro başvuruları için 6 (altı), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 (dört) adet taşınabilir belleği
Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz